Default Header Image

Cercetare

Direcţiile principale de activitate:

  • cercetarea în domeniul medicamentului;
  •  evaluarea farmaceutică a medicamentelor;
  •  evaluarea preclinică şi clinică a medicamentelor, preponderent celor autohtone;
  •  activitate de consultanţă;
  •  realizarea microproducţiei în baza transferului tehnologic;
  •  activitate informaţională în domeniul medicamentului.